Melden bij het AMK

Voor wie?

Iedereen die zich zorgen maakt over een kind en denkt aan kindermishandeling kan dit melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeing (AMK). Kinderen en jongeren kunnen ook over hun eigen situatie bellen naar het AMK.
Een maatschappelijk werker of een vertrouwensarts zal samen met u een inschatting maken van de zorgen en advies geven of een melding nodig of gewenst is. Wanneer u meldt bij het AMK, vraagt u actie van het AMK. Dit betekent dat het AMK een onderzoek start naar de aard en de ernst van de (vermoedelijke) mishandelingssituatie, onderliggende problemen en zonodig naar de mogelijkheden voor hulpverlening.

 

Wanneer kunt u melden?

U kunt een melding doen op het moment dat uw zorgen te groot zijn of omdat uw eigen mogelijkheden om de problemen in een gezin op te lossen niet toereikend zijn. Het kan ook zijn dat de hulpverleningsmogelijkeheden uitgeput zijn of het effect van de hulp voor de kinderen uitblijft. Het is niet nodig van tevoren helemaal zeker te weten wat er aan de hand is. Ook nieuwe zorgen kunnen opnieuw gemeld worden.

 

Meldingsformulier AMK

Download hier het meldingsformulier.